عکس عاشقانه محمود احمدی نژاد و همسرش به خانه رسید

دکتر احمدی نژاد در سال ۱۳۵۹ با همسرش اعظم السادات فرحی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند بود. جالب است بدانید اسفندیار رحیم مشایی پدر عروس آقای احمدی نژاد است.

عکس عاشقانه محمود احمدی نژاد و همسرش به خانه رسید