عکس کمیاب از حسن روحانی در دهه شصت

فضل الله صلواتی (نماینده مجلس اول)، حسن روحانی و سیدمحمد خامنه ای در این عکس دیده می شوند. سید محمود داعی، سید محمد خامنه ای، عباس دوزدوزانی سبحان الهی، مرتضی الویری، موسوی لری متجب نیا، احمد عطاری، روحانی، آقامحمدی، فضل الله سلواتی، عباس زائری، عطاله مهاجرانی، صباح زنگنه و صدیکا رجایی در ایران حضور داشتند.

عکس کمیاب از حسن روحانی در دهه شصت

عکس کمیاب از حسن روحانی در دهه شصت