فرهاد مجیدی به ستاره استقلال پیام داد

فرهاد مجیدی به ستاره استقلال پیام داد

در تمرین روز سه شنبه استقلال، برخورد شدید امید حامدی فر و آرتور کوین یمگا روی داد که یمگا از ناحیه چشم آسیب دید.

یاماگا که تحت عمل جراحی قرار گرفته است، در چشم چپش مشکل بینایی دارد و همچنان تحت نظر پزشکان است.

فرهاد مجیدی با انتشار عکس هایی از کوین یاماگا در اینستاگرام برای او آرزوی بهبودی کرد.