فوق ستاره مورد نظر پرسپولیس روزی تازه پرید

به گفته رسانه ها او به احتمال زیاد به الشباب عربستان خواهد رفت.

فوق ستاره مورد نظر پرسپولیس روزی تازه پرید

هواداران پرسپولیس چند روزی است که از مالکان باشگاه خود برای جذب این ستاره التماس می کنند و به نظر می رسد از این خبر ناامید شوند.