قرار دادن سپاه در لیست تروریستی ایده خوبی نیست

یک مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا تاکید کرد: قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا کار خوبی نیست.

  بازنگری در سیاست های اقتصادی می تواند پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای مسکن باشد

دیدگاهتان را بنویسید