قرار دادن سپاه در لیست تروریستی ایده خوبی نیست

یک مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا تاکید کرد: قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا کار خوبی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید