مجلس افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرد

مجلس افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرد

حسین گودرزی عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی نیز ضمن تشریح پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیته در خصوص لایحه بودجه گفت: اعضای کمیته در جلسات بررسی لایحه بودجه پیشنهاداتی را برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران ارائه کردند. کارمندان دولت، حقوق سربازان و مستمری بگیران نظامی و روستایی.

وی افزود: با توجه به تورم موجود در کشور، اعضای کمیته موافقت کردند که گروه های فوق بیشتر از افزایشی که دولت در بودجه سال آینده برای آنها در نظر گرفته است، افزایش حقوق داشته باشند تا در سال آینده تحت فشار قرار نگیرند. سال

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: اعضای کمیسیون پیشنهادی برای افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان دولت ارائه کردند که مورد تایید اعضا قرار گرفت و این مصوبه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارسال شد.

گودرزی ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیشنهادی برای افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان لشکری ​​و روستایی داشتند که با اکثریت نمایندگان نیز موافقت شد.

وی همچنین از موافقت اعضا برای افزایش حقوق سربازان خبر داد و گفت: با تصویب اعضا حقوق سربازان مجرد به حدود 5 میلیون تومان و سربازان متاهل به بیش از 5 میلیون افزایش می یابد.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون در بررسی های خود پیشنهاداتی نیز برای تامین منابع لازم برای افزایش حقوق های پیشنهادی ارائه کرده اند که برای ارزیابی به تیلفیق ارسال شده است.

گودرزی تصریح کرد: پیشنهادات و مصوبات کمیته اجتماعی در حوزه تخصصی این کمیته در رابطه با بودجه سال آینده به کمیته تلفیق ارائه می شود که باید در جلسه علنی به تصویب تلفیق و نمایندگان برسد و همچنین تصویب شود. توسط هیئت نگهبان به قانون تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید