مخالفت دولت با افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان

به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون پایبندی دولت به اجرای برنامه هفتم توسعه است.

وی خاطرنشان کرد؛ دولت در لایحه قانون 1403 افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان را پیشنهاد کرد که با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.

مخالفت دولت با افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد؛ در سال اول برنامه هفتم توسعه، دولت متعهد شد 40 درصد شکاف دستمزد بازنشستگان و کارمندان را پر کند.

برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 اجرا می شود.