مرکز پژوهش های مجلس: در اواسط مرداد ماه 1401 میزان تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بود، اما بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را 46 و 51 درصد اعلام کردند / درک مردم از تورم متفاوت از تورم رسمی

مرکز پژوهش های مجلس: در اواسط مرداد ماه 1401 میزان تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بود، اما بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را 46 و 51 درصد اعلام کردند / درک مردم از تورم متفاوت از تورم رسمی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی عمومی مرکز پژوهش های مجلس در مرداد ماه 1401، میانگین نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد است. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی عمومی مرکز پژوهش های مجلس در مرداد ماه 1401، میانگین نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد است. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، سرویس پژوهش‌های اقتصادی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی دلایل تفاوت تصور مردم از تورم در جامعه با نرخ تورم رسمی کشور» اعلام کرد که در سال‌های اخیر، کشور با نرخ تورم رسمی مواجه بوده است. درگیر سطوح بالای تورم و نوسان. موضوعی که همواره مبهم بوده است، اختلاف تورم اعلامی از سوی نهادهای آماری با نرخ تورمی است که افراد جامعه احساس می کنند. بر اساس نظرسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مرداد 1401، متوسط ​​نرخ تورم درک شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام کردند.

تفاوت تورم درک شده با تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی در میان مدت به اعتماد مردم به آمار رسمی کشور آسیب جدی وارد می کند. همچنین با توجه به اینکه بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی که توسط مردم شکل می‌گیرد تحت تأثیر درک مردم از تورم است، سیاست‌گذار پولی برای اجرای سیاست‌های پولی باید نرخ تورم درک شده توسط مردم را دائماً رصد کند. تحلیل این گزارش نشان داد که تفاوت درک سطح تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی مختص ایران نیست و حتی در اقتصادهای توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن نیز این تفاوت جدی است. .

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس سعی شده این تفاوت از دو منظر دلایل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و نیز دلایل رفتاری و روانی تبیین شود. در خصوص دلایل فنی نحوه محاسبه شاخص، عوامل مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی (مانند نرخ تورم اجاره‌نشینان، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم زنان سرپرست خانوار و…) نشان داد که نرخ تورم که میانگین رشد قیمت است. کل اقتصاد لزوماً نشان دهنده تورم گروه های مختلف نیست. بنابراین پیشنهاد می شود نرخ تورم برای گروه های جمعیتی نیز محاسبه شود. همچنین نحوه محاسبه شاخص به صورت پلتوکراتیک و همچنین ذهنیت متفاوت مردم در مورد نحوه محاسبه رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از دیگر دلایل تفاوت سرعت است.

این گزارش حاکی از آن است که از نظر علل رفتاری، بررسی ها نشان می دهد که افراد تحت تأثیر دو تهدید جدی هستند. اولین رویکرد این است که به جای کل سبد، اقلام خریداری شده روزانه توسط افراد را در نظر بگیرید. در واقع مردم برای بیان درک خود از تورم به افزایش قیمت کالاهایی که به طور مرتب خریداری می کنند اشاره می کنند. این منجر به معرفی شاخص قیمت روزانه شد و برای محاسبه تورم روزانه استفاده می شود. علاوه بر این، خانوارها در معرض مشکلات دیگری نیز هستند. مطالعات مختلف نشان داده است که مردم اغلب هنگام ابراز احساسات خود در مورد سطح تورم در مقایسه با قیمت های کاهشی یا ثابت، به افزایش قیمت ها توجه می کنند. بر این اساس، این گزارش وزن بیشتری را در شاخص لاسپیرز تعدیل شده افزایش قیمت ها در نظر گرفت که بر این اساس «شاخص قیمت درک شده» و «نرخ تورم درک شده» محاسبه شد. نتایج این بخش نشان داد که با توجه به این دو روند، تفاوت بین سطح تورم درک شده و سطح تورم اعلامی توسط مؤسسات آماری تا حد زیادی قابل توضیح است.

به طور کلی با توجه به تفاوت معنی دار نرخ تورم درک شده و نرخ تورم اعلامی توسط مؤسسات آماری، پیشنهاد می شود نرخ تورم بر اساس گروه های مختلف جمعیتی از جمله نرخ تورم اجاره نشینان محاسبه و منتشر شود. ، نرخ تورم افراد دارای فرزند و نرخ تورم زنان سرپرست خانوار. همچنین شاخص قیمت روزانه و شاخص قیمت درک شده باید به صورت ماهانه محاسبه و منتشر شود. در عین حال باید تلاش کرد تا مردم را از تورم، تفاوت آن با هزینه زندگی و روش محاسبه آن آگاه کرد و از چشم انداز و روند آتی تورم خانوارها اطلاع رسانی کرد تا تورم در میان مدت پایین بماند. افق

دیدگاهتان را بنویسید