مسمومیت دانش آموزان پردیس/ 35 دانش آموز دختر دبیرستان دخترانه خیام به بیمارستان منتقل شدند.

مسمومیت دانش آموزان پردیس/ 35 دانش آموز دختر دبیرستان دخترانه خیام به بیمارستان منتقل شدند.

تعدادی از دانش آموزان دختر دبیرستان دخترانه هیام پردیس دچار مسمومیت شده و به سرعت به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون 35 دانش آموز به بیمارستان الغدیر پردیس منتقل شده اند و کارشناسان اورژانس در حال حاضر در مدرسه حضور دارند و تحت کنترل هستند.

تعدادی از دانش آموزان دختر دبیرستان دخترانه هیام پردیس دچار مسمومیت شده و به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: بر اساس برخی ادعاها در فضای مجازی تعدادی از دانش آموزان در مدرسه دخترانه خیام در فاز ۱۱ پردیس مسموم شدند.

تاکنون 35 دانش آموز به بیمارستان الغدیر پردیس منتقل شده اند و کارشناسان اورژانس در حال حاضر در مدرسه حضور دارند و تحت کنترل هستند و به گفته مسئولان اورژانس مسمومیت شدید نیست و حال اکثر دانش آموزان خوب است.

دیدگاهتان را بنویسید