مصوبه دفتر مدیریت برای تعطیلی شنبه ها/ تصمیم مجلس چه زمانی اجرا می شود؟

مصوبه دفتر مدیریت برای تعطیلی شنبه ها/ تصمیم مجلس چه زمانی اجرا می شود؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب تعطیلی روزهای شنبه در جلسه امروز مجلس گفت: مراجع سه گانه تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب مشکلی با تعطیلی این مجلس نداشتند. مسئله یعنی این قطعنامه از نظر شرعی مشکلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به تصویب تعطیلی صحن مجلس در روزهای شنبه گفت: اکثر نمایندگان شورای اسلامی به دلیل اعتقاد به تعطیلی شنبه ها موافق بودند. آنها نباید فرصت های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به استفتاء دفاتر 3 مرجع تقلید و همچنین رهبر انقلاب در خصوص تعطیلی اعیاد سبت، اظهار داشت: هر سه مرجع تقلید نیز همین طور. از آنجایی که دفتر رهبر انقلاب مشکلی با تعطیلی شنبه ها نداشت، این موضوع به این معناست که این مصوبه از نظر شرعی اشکالی ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین انتظار می رود شورای نگهبان نه از نظر قانونی و نه شرعی به این مصوبه اعتراضی نداشته باشد.

این نماینده مردم شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ظرف 10 روز آینده شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کند و رئیس مجلس هم اعلام کند، تعطیلی شنبه ها باید از پایان خرداد ماه امسال اجرایی شود.