مصوبه شورای نگهبان برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان

مصوبه شورای نگهبان برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان

اما اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در گفت وگویی گفت: نظر دولت این است که منابع مالی برای یکسان سازی حقوق مستمری بگیران را ندارد و بر این اساس ممکن است این مصوبه باعث شود. توسط شورای نگهبان رد شود.

وزیر کار نیز طی روزهای گذشته در گفتگویی اعلام کرد که اگر بودجه مشخصی برای صندوق ها در نظر نگیرند تناسبی وجود نخواهد داشت.

در این شرایط، احتمال زیادی وجود دارد که قطعنامه همسان سازی به تایید نهایی نرسد. مستمری بگیران تامین اجتماعی انتظار دارند اقدامات قابل توجهی برای بهبود زندگی آنها انجام شود و اگر قرار است تناسب اعمال شود باید به صورت اصولی و معتبر انجام شود.