مولدسازی‌فرصتی تاریخی برای دستگاه‌های دولتی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اعلام کرد؛

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی تولید را فرصتی تاریخی برای دستگاه های دولتی دانست و گفت: تمامی منابع حاصل از تولید به خود دستگاه ها بازگردانده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی

واقف بهروزی در دیدار با صفر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز، تصویب تولید را به صورت مقطعی بررسی کرد و اظهار داشت: تولید فرصت ویژه ای را برای دستگاه های دولتی فراهم کرد.

وی یادآور شد: ظرفیت ایجاد شده به دلیل اجرای تولید می تواند بسیاری از مشکلات دستگاه های دولتی از جمله اتمام پروژه های نیمه تمام را حل کند، بنابراین هیچکس نباید مانعی برای تولید ایجاد کند.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان شرقی تصریح کرد: مدت زمانی که برای تصویب تولید در نظر گرفته شده دو سال است، بنابراین روسای دستگاه های دولتی باید زمان لازم برای اجرای هرچه بهتر و صحیح تولید را برآورد کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی یادآور شد: تمامی منابع حاصل از تولید با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام نهادهای دولتی به خود دستگاه ها باز می گردد.

بهروزی افزود: مصوبه تولید روش ها و ظرفیت های مختلفی دارد که می توان با استفاده از آن منابع لازم را در اختیار دستگاه های دولتی قرار داد.آیا این خبر مفید بود؟