هدیه جالب عربستان سعودی به حجاج امسال

این تسبیح توسط یک استارت آپ انگلیسی به نام Aetha Design ساخته شده است. ویژگی آن ضدعفونی دست با چرخاندن تسبیح است. این تسبیح به جای الکل از عصاره برگ چای برای ضدعفونی کردن استفاده می کند.

هدیه جالب عربستان سعودی به حجاج امسال