واکنش حمید رسایی به فیلم خبرساز عمر عماروف.

واکنش حمید رسایی به فیلم خبرساز عمر عماروف.

اولاً هیچ دلیل و نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد درگیری آنها به دلیل بی حجابی است.

ثانیاً هیچ دلیل و نشانه ای وجود ندارد که این مرد از رهبران معروبی یا بسیجی است.

ثالثاً، با فرض اینکه موضوع درگیری، بی حجابی این افراد بوده باشد، قطعاً این فرد فرد مشهوری نیست، بلکه فردی جاهل و جاهل است که باید به خاطر این زشت و بد اخلاق و زشت متهم و محاکمه شود. رفتار – اخلاق.

آخرین مرحله امر به معروف و نهی از منکر با توجه به حجاب که برای افراد عادی جامعه واجب است، انذار با زبان است. بیش از آن بر عهده دولت است.

  آغاز دکترین بزرگ جهادگران فاطمی در استان یزد

دیدگاهتان را بنویسید