ورود جنجالی علی شمخانی به پرسپولیس

ورود جنجالی علی شمخانی به پرسپولیس

دبیر سابق شورای امنیت ملی در ویدئویی که مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته، به کودکان پرسپولیس پول داده است.

رویداد۲۴ به تازگی ویدئویی از علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در تخت جمشید منتشر کرده است که نشان می دهد او با لباس محلی به بچه های تخت جمشید پول می دهد.

پس از اهدای پول با تشویق این کودکان از او استقبال می شود

مشخص نیست این ویدئو مربوط به چه زمانی است و دلیل این اقدام شمخانی چیست.