وضعیت وراث یک میلیون متوفی دارای سهام مشخص شد

وضعیت وراث یک میلیون متوفی دارای سهام مشخص شد

معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: با دستور دادستان کل کشور در مدت کوتاهی وضعیت وراث بیش از یک میلیون نفر از صاحبان واحدهای فوت شده مشخص شد.

به گزارش ایلنا، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت وراث متوفی صاحب سهام عدالت اظهار کرد: پس از اقدامات بعدی و دستور دادستان کل کشور در خصوص تعیین وضعیت وراث متوفی که دارای منافع سهام می باشند، از جمله سود تقسیم شده به آن گروه و همچنین تعیین انتقال بدره (سبد) سهام آنها با کمک مرکز فناوری قضایی، شرکت سپرده گذاری مرکزی و با نظارت معاونت حقوقی سازمان بورس، موضوعی که مدت ها مغفول مانده و به تعویق افتاده بود، به نتیجه لازم رسید به گونه ای که در مدت کوتاهی ثروت وراث به نتیجه رسید. توسط یک میلیون نفر از صاحبان فوت شده سهام تعیین شد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۸ وضعیت مالیاتی سهام آنها باید روشن شود و گروهی از سهامداران جانشین که هنوز به ثبت مربوطه مراجعه نکرده اند. سامانه ها هماهنگ شده است، در صورت رفع مشکل ارث این افراد و ثبت نام سامانه، مشکل آنها نیز حل خواهد شد.

وی ادامه داد: وراث صاحبان سهام متوفی که هنوز ثبت نام نکرده اند می توانند از طریق csdiran.ir (شرکت سپرده گذاری مرکزی) از نحوه ثبت نام مطلع شوند.