وقتی دایی به چلسی و میلان گل زد کجا بودی؟

وقتی دایی به چلسی و میلان گل زد کجا بودی؟

خب پرسپولیس قطعا شانس دارد اما سرنوشت استقلال دست خودش است، همه بازی هایش را برد و قهرمان شود.

بله، اما همیشه شاهد اتفاقات زیادی در این فوتبال بوده ایم. فکر می کنم هر تیمی که از فرصت ها و موقعیت های خود استفاده کند قهرمان می شود.

من پیش بینی نمی کنم؟

نه، من زیاد اهل پیش بینی نیستم، نمی خواهم وسط باشم و همیشه حرف درست و منطقی را زده ام، هر تیمی که از موقعیت هایش بهتر استفاده کند قهرمان است و قهرمان است و پرسپولیس. منتظر پاس است باید ببینیم در سه هفته گذشته چه اتفاقی می افتد؟

جدا از پیش بینی، واقعاً دوست دارید کدام تیم برنده شود؟

خب من پرسپولیسی هستم و طبیعی است که می خواهم این تیم قهرمان شود.

روزی روزگاری انتقاد شما باعث شد طرفداران…

ببینید من گفتم همیشه حقیقت را می گویم، من سال هاست که پرسپولیس بازی کرده ام و آیا کسی می تواند بگوید من پرسپولیسی نیستم اما در آن زمان شرایط خاص خودش را داشت.

برای تماشای بازی پرسپولیس به ورزشگاه نمی روی؟

خیر؛ من به ورزشگاه نمی روم، پرسپولیسی هستم، اما برای تماشای مسابقات به ورزشگاه نمی روم.

امیرحسین صادقی چند روز پیش از پرسپولیسی ها انتقاد کرد…

وقتی دایی به چلسی و میلان گل می زد انتقاد بچه ها کجا بود؟ خب ما هم می توانیم اینطور جواب بدهیم، مردم بی خیال شده اند و هر چه می خواهند با هم حرف می زنند، اما من وحید کلیچ می گویم فحش ها را بده، به پرسپولیس چیزی نگو.

منظورت کیه

مگر می شود استقلال را نفرین نکنیم؟

مصاحبه او را در فضای مجازی یکی از رسانه های آن سوی آب دیدم. از ایران نمیری؟

نه بابا! جای ما اینجاست، زمانی که ورزشکار بودیم لازم نبود بریم.