پرسپولیس بار دیگر از سوی کمیته انضباطی محکوم شد

تراکتور: پرتاب نارنجک دستی توسط تماشاگران ۵۱ میلیون تومان جریمه

آلومینیوم: تخلف تیمی، پرتاب ترقه و لیزر و حضور تماشاگران در زمین، 100 میلیون تومان جریمه.

پرسپولیس: رفتار بد تیم و توهین به تماشاگران منتسب به پست غیررسمی 51 میلیون تومان جریمه نقدی