پرسپولیس بهانه ای برای جدایی از آقای ستاره پیدا کرد!

گفته می شود او پس از آسیب دیدگی مچ پایش حدود یک ماه از میادین دور خواهد بود. بنابراین او نباید نگران بازی های باقی مانده تیمش در این فصل باشد. نکته دیگر در مورد صادقی این است که او با انگیزه و تلاش زیادی در تمرین اخیر تیمش شرکت نکرد و این موضوع به مذاق عثمر خوش نیامد. با این شرایط این احتمال وجود دارد که عثمر تمایلی به ادامه حضور با این بازیکن نداشته باشد. به خصوص صادقی فصل خوبی را در پرسپولیس سپری نکرد و در نیم فصل ذخیره شد.

پرسپولیس بهانه ای برای جدایی از آقای ستاره پیدا کرد!