کشمکش بر سر ملک دخانیات در برابر چشمان نگران تنباکو ‌کاران استان اصفهان

به گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری موج


پرونده های قضایی مربوط به یکی از املاک شرکت دخانیات ایران در اصفهان محل درگیری ها و درگیری های بی مورد و مخربی شده است که آینده صنعت دخانیات و کشاورزی این منطقه که جمعیتی بالغ بر 1000 کشاورز را نیز شامل می شود را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که چندین هزار تن از کارگران دخانیات کشور از نتایج تحقیقات این مرکز در رشد کمی و کیفی بهره وری محصول بهره مند خواهند شد، با تهدیدات جدی مواجه است.

بنابراین، با توجه به اینکه ملک مورد مناقشه از یک سو محل عمده تحقیقات دخانیات و از سوی دیگر منبع بذر کشاورزان است، لازم است گزارش جامعی از پیشرفت تاریخی این ادعا به افکار عمومی ارائه شود. . بر این اساس گزارش جامع اموال مرکز تحقیقات دخانیات کشور (بهارستان اصفهان) به شرح زیر در اختیار مردم شریف و صاحبان خرد و افکار عمومی قرار می گیرد.

با توجه به مدارک معتبر ارائه شده و بررسی های انجام شده در سایت مرکز تحقیقات کشاورزی تنباکو اصفهان واقع در محدوده مرغ گچی بیست سال قبل از صدور سند رسمی محل مذکور از طرف دولت از طرف شرکت عمران بهارستان جدید به اداره کل دخانیات واگذار شد. بنابراین شورای اداری استان به صراحت متعهد شد در ازای واگذاری بخشی از اموال دخانیات استان به مقاوم سازی مرکز شهید مطهری، 7 هکتار زمین برای انبار و مرکز تحقیقات دخانیات از طریق کمیسیون ماده 32 استان اختصاص دهد.

لذا ملک مذکور واگذاری بخشی از اموال اداره کل دخانیات به بنیاد شهید استان تلقی می شود.

از آنجایی که شرایط واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی از طریق ماده 32 ابتدا به صورت اجاره است و سپس انتقال و انتقال مالکیت امکان پذیر است، بنابراین در زمان واگذاری محل مذکور، مهلتی دو ساله می باشد. قرارداد اجاره بین اداره کل دخانیات استان و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد. اداره کل دخانیات با کاشت درخت، حفر چاه آب و تامین برق صنعتی، انشعاب و استفاده به عنوان مهدکودک و مزرعه آموزشی، از منابع استفاده می کند. واگذاری رسمی مالکیت از سوی استانداری در حال پیگیری است اما به دلیل عدم صدور سند ملی اراضی منطقه کبوترآباد (مرغ گچی)، سند مرکز تحقیقات دخانیات ارائه نشده است.

پس از صدور سند مالکیت 45 هکتار از اراضی ملی منطقه مذکور به دولت به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی در سال 1392، ستاد اسناد وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری رسمی محل موافقت کرد. یک مرکز تحقیقاتی به شرکت دخانیات ایران و با صدور گواهی بند «د» ماده 26 مقررات املاک کشور، اداره کل دخانیات استان پیگیر مراحل ثبت صدور سند مالکیت برای مرکز مذکور از اداره ثبت احوال غرب اصفهان اما روند ثبت در مرحله پیش نویس سند رسمی به دلیل ثبت شورای حفظ حقوق بیت المال استان متوقف شده و با توجیه خصوصی سازی دخانیات، این شرکت متوقف شده است. از صدور سند مالکیت به نام شرکت مذکور ممانعت به عمل آمد و سند مالکیت مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان که تنها مرکز تحقیقات دخانیات کشور است در تاریخ 1394/09/06 به نام دولت به وکالت از شرکت توسعه نوین بهارستان و بر اساس همین سند، فرد مذکور بلافاصله پرونده تخریب و تخریب سازه ها را تشکیل و مطالبه غرامت کرده و سپس با تشکیل پرونده تخلیه در مرجع قضایی که منجر به تخلیه شد. مرکز مذکور

با این حال، که گفته می شود؛

1- 55 درصد از سهام شرکت دخانیات ایران بر اساس تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد و صندوق مذکور نیز به وزارت تعاون واگذار شده است. ، مراقبت های کار و امور اجتماعی، بنابراین شرکت دخانیات مشمول ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

بنابراین شرکت دخانیات هیچ گاه خصوصی نبوده و اصولاً طبق دستور این اداره کل مراحل نهایی صدور سند مالکیت مرکز تحقیقات به نام شرکت دخانیات در اداره ثبت استان غرب کشور انجام می شود. امور املاک و مستغلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با این اوصاف ادامه می یافت قسمت الف بند 5 صورتجلسه 8/5/1395 شورای حمایت از حقوق بشر. بانک در خصوص امتناع اداره ثبت از صدور سند ملک به نام شرکت دخانیات و بر این اساس قسمت «ب» همان بند صورتجلسه فاقد اعتبار و مبنای قانونی است و محل مسکونی مرکز تحقیقات به دلیل وجود و وجود کمک ها و ساخت و سازهایی که فاقد مالکیت زمین بوده و اساساً مشمول ماده 10 قانون زمین شهری نمی باشد و لذا مفاد بند «ب» بند 5 قانون مزبور تعطیل است. صورتجلسات شوراها فاقد وجاهت قانونی بوده و سند مالکیت شرکت عمران شهر جدید بهارستان که به استناد بند 5 صورتجلسه صادره شورا می باشد، قابل تردید و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

2. منشأ حق اداره کل دخانیات به محل مرکز تحقیقات کشاورزی واگذاری نزدیک به 18000 متر مربع از اموال ارزشمند دفتر مذکور در خیابان کمال اسماعیل اصفهان به بنیاد شهید است که مالکیت آن. آن قسمت طی سالهای 1391 تا 1393 به استثنای گواهی بند «د» ماده 26 مقررات املاک کشور توسط شرکت دخانیات مصادره و به نمایندگی از وزارت دارایی به دولت منتقل شده است. متولی اموال دولتی) با بنیاد شهید حق انتفاع 99 ساله. با توجه به اینکه از زمان واگذاری سهام شرکت دخانیات به سهامداران (سهام عدالت و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) مبالغ هنگفتی از سرمایه شرکت دخانیات کسر شده و ارزش سهام آن کاهش یافته است. با این توصیف، مالکیت قابل انتقال آن قسمت از اموال شرکت دخانیات (محل مرکز تحقیقات دخانیات اصفهان) که بر اساس مفاد اسناد در اداره ثبت انجام شده است نیز به نام شرکت دخانیات 4 سال پس از واگذاری سهام شرکت به سهامداران و ارزیابی و قیمت گذاری محل مرکز مذکور جزء دارایی های شرکت و پرداخت و تسویه بدهی دولت به سهامدار اصلی (فولاد) نگذشته است. صندوق بازنشستگی) سند مالکیت محل مذکور در آذرماه 1395 به نمایندگی از شرکت عمران بهارستان به نام دولت تغییر و بدین وسیله مجدداً کاهش سرمایه و سهام شرکت اعطا شود.

با این توصیف، با توجه به سطوح ارائه شده و مستندات ارائه شده و لزوم توجه ویژه به حقوق شرعی و قانونی اداره کل دخانیات استان در محل مرکز تحقیقات کشاورزی دخانیات کشور، دستور تسریع به منظور جلوگیری از تنش و تبعات امنیتی و اجتماعی، کشاورزی و کارگری، صدور سند مالکیت به نام شرکت دخانیات ایران به محل مذکور صادر شده است.

هیچ هزینه ای ندارد. کمیته حقوقی هیئت دولت در پاسخ به این درخواست، درخواست بررسی از سوی سازمان بهداشت و درمان استان کرد که به وضوح بر قانونی بودن شرکت دخانیات و صلاح استان تاکید شده بود.

با توجه به احضاریه ارائه شده در شرح سیر و روند دعوای ملکی، همگی حاکی از حسن نیت و مسئولیت شرکت دخانیات در راستای تعهدات اجتماعی آن و همچنین نشان دهنده حقانیت این شرکت در اموال مذکور است. مورد. اما آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث حساسیت و دلیل پیگیری این موضوع با استناد به افکار عمومی شد، تعقیب قضایی شرکت عمران بهارستان برای خلع ید از اموال مذکور از سوی شرکت دخانیات و اصرار بر صدور دستور در این مورد بود. این در حالی است که ملک مذکور پایگاه اصلی تولید بذر تنباکو بوده و در حال حاضر بیشتر بذر توتون در این واحد در حال تهیه است و این روند تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت تا کشاورزان محترم اقدامی عجولانه داشته باشند. صدمات جبران ناپذیری به بخش قابل توجهی از جامعه تنباکوی کشور وارد کند. جامعه ای خدمتگزار و زحمتکش که بیش از 1000 خانوار را در بر می گیرد که همت فراوان آنها چرخ دنده های این صنعت کهن را به حرکت در می آورد.

از نهادهای مسئول انتظار می رود از حقوق عامه به ویژه جامعه کشاورزان و کارگران دخانیات کشور و همچنین حقوق قانونی حمایت کنند. شرکت دخانیات ایران برای جلوگیری از اجرای این تصمیم، هر چند با توجه به توضیحات ارائه شده، تصمیم مذکور اساساً فاقد وجاهت قانونی بوده و ادله قانونی ارائه شده در این گزارش، مهر تأیید اقدام پیشنهادی است.


آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها