کمیسیون تلفیق بودجه 90 هزار میلیاردی را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب می کند

کمیسیون تلفیق بودجه 90 هزار میلیاردی را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب می کند

اما اسماعیلی از پیشنهاد کمیسیون برای تامین اعتبار لازم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 90 درصد پرداختی بازنشستگان را در کشور ساماندهی و همسان سازی کردیم که بخشی از آنها باقی مانده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 40 درصد همسان سازی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی انجام شد، ادامه داد: سال گذشته 89 میلیارد تن وام برای همسان سازی تصویب شد اما متاسفانه در لایحه دولت. بودجه 1401 برای تداوم همسان سازی در نظر گرفته نشد و کمیسیون اجتماعی طبق تعهد ذاتی خود پیشنهادهایی را به کمیته مشترک ارائه کرد.

این نماینده گرم مجلس با اعلام اینکه پیشنهاد کمیسیون برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان برای سال آینده 120 هزار میلیارد تن است، افزود: با اختصاص 90 هزار میلیارد تن در کمیته تلفیق موافقت شد اما تلاش می کنیم این 120 میلیارد تن را جمع آوری کنیم. 000 میلیارد تن در جلسه علنی مجلس: «تصویب.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره منبع اعتبارات این همسان سازی حقوق ها گفت: آن 90 هزار میلیاردی که تخصیص داده شده از محل هدفمندی یارانه ها است اما بدهی بیمه ها حدود 400 هزار میلیارد است که قابل استفاده است. برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان

  این تخت جمشید حکومت اصفهانی ها شد

دیدگاهتان را بنویسید