گاف عجیب این شبکه خبری چندی پیش بر سر زبان ها افتاد

گاف عجیب تلویزیون در پخش زنده مراسم سومین سالگرد مصباح یزدی به سوژه فضای مجازی تبدیل شده است.