یادداشت رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهدای نیروی هوایی ارتش منتشر شد

یادداشت رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شهدای نیروی هوایی ارتش که با یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی ارتش و 63 شهید فارغ التحصیل از دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی گرامی داشته شد، منتشر شد.