یاسین سلمانی: به خاطر پدرم 10 میلیارد استقلالی شدم

ستاره مصدوم پرسپولیس با حضور در برترین های برنامه فوتبال درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا استقلال قبل از پیوستن به این بازیکن در پرسپولیس اقدامی انجام داده است، گفت: پیشنهاد استقلال 10 میلیارد بیشتر از پیشنهاد پرسپولیس بود اما به پدرم گفتم که فقط در ایران برای پرسپولیس بازی می کنم. در حقیقت. من به خاطر پدرم پرسپولیسی شدم.»