یکسان سازی حقوق بازنشستگان وزیر کار را به مجلس آورد

یکسان سازی حقوق بازنشستگان وزیر کار را به مجلس آورد

وی با بیان اینکه سوال من از وزیر این است که چرا 25 درصد باقیمانده تناسب حقوق و مزایای مستمری بگیران سازمان دفاع مقدس که طبق بند (ب) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است؟ ، اعمال نمی شود؟ وی گفت: این موضوع به کمیته تخصصی برای بررسی و دعوت از وزیر کار برای توضیح در محور موضوع ارجاع می شود.

شرح سوال نماینده شاهین شهر از وزیر کار به شرح زیر است:

بر اساس بند (ب) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول اجرای این قانون، حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران را مطابق قوانین مربوطه تعدیل کند. سازمان حراست به تشخیص خود 75 درصد از بودجه تخصیص یافته را در اختیار دارد که در احکام حقوقی واجدین شرایط اعمال شده و 25 درصد باقی مانده را برای مشکلات احتمالی صرفه جویی کرده و مقرر شد تا پایان سال اجرایی شود. 2019).

حال سوال اینجاست که چرا علیرغم پیگیری های مستمر سازمان های بازنشستگی تامین اجتماعی کشور از جمله کانون بازنشستگان و بازنشستگان کلانشهر اصفهان و کانون بازنشستگان شهرستان های شاهین شهر، میم و برخور، این سازمان همچنان به گذشت بیش از 2 سال در مقایسه با اقدامات 25 درصد باقی مانده هیچ اقدامی نکردند؟

  باید بهترین عملکردم را در مسابقات جهانی تکواندو ارائه دهم

دیدگاهتان را بنویسید