30 میلیون تومان به حساب این مستمری بگیران واریز شد

این تسهیلات به مبلغ 30 میلیون تومان با 36 اقساط ماهانه برای مستمری بگیران واجد شرایط واریز می شود.

30 میلیون تومان به حساب این مستمری بگیران واریز شد

همچنین وام همپاد (پشتیبان پایان نامه های دانشجویی مستمری بگیران و فرزندان آنها) نیز به 500 نفر از واجدین شرایط پرداخت شد. این ساز برای مقطع کارشناسی ارشد 6 میلیون تومان و برای مقطع دکتری 8 میلیون تومان است.

چهارمین قسط وام اصلی 30 میلیون تومانی این صندوق در 25 مهرماه برای واجدین شرایط واریز شد و قسط سوم نیز مردادماه امسال واریز شد.

سامانه ثبت نام اینترنتی وام های پایه مستمری بگیران کشوری از ابتدای خرداد ماه سال جاری فعال شده و در طول سال به صورت مستمر برای پرداخت تسهیلات فعال خواهد بود.

مستمری بگیران و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با شرایط زیر درخواست وام مورد نیاز خود را ثبت کنند.

پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب بانک صادرات ایران متقاضی واریز خواهد شد.

مبلغ وام 300 میلیون ریال بوده و فقط به حساب بانک صادرات متقاضی که در سامانه تدارکات درج شده و از این حساب مستمری/ وظیفه دریافت می کند واریز می شود.

هرگونه تسویه حساب مربوط به وام های دوره های گذشته بر اولویت بندی وام یا واجد شرایط بودن تأثیری نخواهد داشت.

داوطلبانی که تاریخ بازنشستگی آنها کمتر از یک سال باقی مانده باشد، واجد شرایط ثبت نام نیستند.

وراث مردی که در سه سال بعد از لیست وظیفه حذف شده اند، مشمول ثبت نام نیستند.

داوطلبانی که برای آن سال حکم تمدید صادر نشده است، مجاز به ثبت نام نیستند.

فقط یکی از وراث مشروع می تواند با رضایت سایر وراث مشروع از وام استفاده کند. بنابراین وراث باقی مانده باید پس از ورود به لینک «سامانه تعهد ورثه» و تکمیل آن رضایت خود را برای دریافت وام از متقاضی اعلام کنند.

لازم به ذکر است برای انجام مشخصات در سیستم تعهد ورثه لازم است بیش از یک نفر تعهد را بر عهده بگیرند.

تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه تعهد وراث، درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان اصلی وام قرار می گیرد.

در خصوص تعهد وراث صغیر فقط از طریق سامانه استانداری و با ارائه مدارک (ولایت، حکم سرپرستی صادره از نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) قابل تایید است.

مستمری بگیر متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حق تکلیف استفاده می کند تا یکی از وراث در حال خدمت بتواند از تسهیلات اعتباری لازم بهره مند شود، به مستمری بگیر متقاضی پیشنهاد می شود. ” از “خدمات بازنشستگی عمومی” » ثبت نام کنید.

«وظیفه» تجدیدنظرخواه که علاوه بر دریافت عوارض فقط از دفتر اول، از دفتر دوم نیز همراه با سایر وراث عوارض دریافت کرده است. توصیه می شود داوطلب «دارنده موظف» توسط «اداره کل اول» ثبت نام شود تا یک نفر از بقیه متعهدین توسط «اداره کل دوم» ثبت نام شود.

ارائه شماره دفترچه بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

ثبت نام در سامانه حق پرداخت وام را به متقاضی نخواهد داد.

پس از پایان مهلت ثبت نام، سوابق متقاضی شامل مبلغ کل وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و غیره بررسی و اولویت بندی می شود و بر اساس میزان وام اعطایی بانک عامل «مجاز» تعیین و اسامی در شماره اعلام می شود. سیستم.