آخرین خبر یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1402

آخرین خبر یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1402

تعدیل دستمزد به یکی از دغدغه های بازنشستگان تبدیل شده است. مجلس تاکید کرد: دولت باید اعتبارات لازم را برای افزایش حقوق بازنشستگان به سازمان بیمه بدهد.

محسن زنگنه در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت موافقت کرد که آنچه در این برنامه تصویب شده در لایحه بودجه سال 1403 اجرا شود، گفت: در بودجه سال آینده در بحث افزایش 20 درصدی بودجه سال آینده. در حقوق بازنشستگان تاکید شده است که طبق برنامه هفتم توسعه مابه التفاوت حقوق کارگران و مستمری بگیران زیر 40 درصد باشد.

وی افزود: برای رفع کسری ناشی از پرداخت حقوق 2 میلیون و 300 هزار مستمری بگیر ارتشی و روستایی به 100 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی نیاز دارند که باید با تغییر نرخ ارز تامین شود. بودجه (از 28 هزار تومان به 42 هزار تومان).

همچنین علیاعلی بیگی اظهار داشت: رشد اقتصادی مستلزم مشارکت عمومی، توسعه سیاسی، اعتماد و سرمایه اجتماعی است. وی با انتقاد از اینکه برخی از اقدامات پیشنهادی کوتاه و غیرمنطقی بوده و اطمینان مردم به دولت و مجلس را فراموش کرده است.

رئیس هیأت مدیره مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی، این تصمیم را نقض قرارداد دولت و تأمین اجتماعی با کارگران و کارگران دانست. باید به عنوان مشاوره با کارگران و سازمان های آنها در نظر گرفته شود.

در متن پایانی تاکید شده بود که بر خلاف قانون کار، تصمیم بازنشستگی یک فرد در دهه پنجم زندگی بدون مشورت با کارگران و تشکل های آنها تغییر یافته و به عنوان یک موضوع ضد شرعی مطرح شده است.