آن ستاره متحرک پرسپولیس یعنی هدف!

آن ستاره متحرک پرسپولیس یعنی هدف!

مهدی ترابی هر چند مقابل هواداران گلزنی نکرد و پاس گل نداد اما در هر دو گل تیمش موثر بود.

ترابی که در بازی های قبلی تیمش به عنوان وینگر راست بازی می کرد، بارها به وسط زمین رفت و سعی کرد گلزنی کند و دیگر بازیکنان تیمش را از مرکز زمین به عنوان هافبک میانی شروع کند.

حرکات ترابی از مرکز زمین و داخل نیمه به گونه ای بود که پرسپولیسی ها را جلو انداخت و بارها تیمش را جلو انداخت.

در واقع ریتم هجومی پرسپولیس در این دیدار بیشتر در اختیار طرابی و عالیشاه بود تا ارونوف و این دو بازیکن در ایجاد موقعیت از وینگر ازبکستانی برتری می گرفتند.

نکته اینجاست که ترابی در هر دو دروازه پرسپولیس حضور داشت و حرکت منتهی به دروازه با او آغاز شد.

اولین بار از خط هافبک بیرون آمد و توپ را به عالیشاه داد تا عیسی کاپیتان سرخ ها پاس گل بدهد. حرکت این بازیکن و پاس عمقی این بازیکن به دانیال اسماعیلی فر برای دومین بار با یک پاس رو به جلو، این بازی را زمینه ساز گل دوم تیمش کرد.

ترابی که فصل گذشته در این مرحله پایانی خوش درخشید و یکی از ارکان موفقیت تیمش در بازی های پایانی فصل بود، باز هم همین نقش را برای پرسپولیس ایفا می کند و نقش مهمی در بازی های پایانی تیمش خواهد داشت.