آیا تتلو امروز به ایران بازگردانده می شود؟

آیا تتلو امروز به ایران بازگردانده می شود؟

بر اساس پیام ادمین کانال تتلو، وی امروز به ایران بازگردانده می شود.

به گزارش خبرفوری، ساعتی پیش علی صلاح پور یکی از دوستان تتلو نیز در ویدئویی تاکید کرد که مشتاق بازگشت به ایران است.