آیا ترفند آماری رئیسی را از شکستن رکورد تورم در تاریخ ایران نجات می دهد؟

آیا ترفند آماری رئیسی را از شکستن رکورد تورم در تاریخ ایران نجات می دهد؟

محاسبات بسیاری نشان می دهد که تورم ابتدای سال جاری از رکورد 49.3 درصد در سال 1374 فراتر رفته و تنها تغییر سال پایه و ضریب سبدهای مختلف کالا و خدمات باعث شده تا این رقم کمتر نشان داده شود. در واقع مشکل اینجاست که اگر سال پایه محاسبه تورم تغییر نمی کرد، اکنون باید شاهد اعداد بالاتر از 50 درصد به عنوان نرخ تورم در گزارش مرکز آمار باشیم.

پس از توقف چند ماهه در انتشار منظم آمار تورم توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه 55.5 درصد و نرخ تورم سالانه 45.8 درصد بود. این ارقام اعلام شده با سال پایه جدید 1400 است. اتفاقی که تفاوت قابل توجهی در کاهش ارقام تورم اعلامی ایجاد می کند.

ابراهیم رئیسی همین دو سال پیش در زمان تبلیغات انتخاباتی خود قول داده بود که ظرف دو سال حداقل تورم را به نصف کاهش دهد و سپس آن را تک رقمی کند. نرخ سود نه تنها به نصف نشد، بلکه مسیر رشد خود را در دولت ابراهیم رئیسی تغییر نداد.

مجموعه سوابق تورم رئیسی

دولت رئیس جمهور به زودی مجموعه ای از رکوردهای تورم را در دو سال اول خود به جای گذاشت. دولت او برای اولین بار در ژوئن 1401 با نرخ 13.2 درصد درآمد ماهانه را شکست.

سپس طبق گزارش بانک مرکزی در روز ششم فروردین 1402 مشخص شد که رکورد بیست ساله تورم عید و رکورد 50 ساله تورم نقطه ای نیز در اسفند 1401 توسط دولت رئیس جمهور شکسته شده است.

کمی بیشتر از یک ماه بعد، مرکز آمار ایران در گزارش 27 اردیبهشت ماه نشان داد که رکورد تورم کشور در اسفند 1300 و فروردین 1402 پس از انتشار این رقم توسط مرکز آمار در سال 1392 به صورت متوالی شکسته شده است. صدمات به نقطه در این ماه ها به ترتیب 58.2 و 58.6 درصد بوده است.

در انتظار شکستن رکورد تورم بزرگ

با این سابقه در سال 1401 همه پیش بینی ها این بود که دولت رئیسی به زودی مهمترین رکورد تورمی تاریخ ایران را پشت سر خواهد گذاشت. این رکورد به تورم پایانی سال 1374 برمی گردد که به 49.3 درصد رسید. حذف این رکورد برای دولتی که می‌گفت بدون نیاز به مواردی مانند برجام و FATF می‌تواند تورم را خیلی سریع کنترل کند، بسیار مهم بود.

در ایران، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و مجامع بین المللی خارج از کشور تورم بی سابقه ای را در دولت رئیس جمهور پیش بینی کردند. اتفاقاً بانک تجارت جهانی در مرداد 1401 پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در ایران در دوره 2022-2023 به 51.2 دهم درصد برسد.

یک ترفند آماری برای کنترل تورم

در چنین فضایی طی دو ماه پایانی سال 1401 تصمیم مهمی در خصوص آمار تورم گرفته شد. این تصمیم برای تغییر سال پایه تورم از 1395 به 1400 است، به عبارت دیگر دولت تصمیم گرفته است آمار تورم را بر اساس قیمت 1400 محاسبه کند، در حالی که پیش از این محاسبه بر اساس قیمت های سال 1395 بود.

منتقدان دولت این تصمیم را هدف اصلی شماره گذاری نشان دادن تورم کمتر از واقعی دانستند.

تغییر سال پایه تورم چه تاثیری دارد؟

نرخ تورم با مقایسه قیمت مجموعه ای از کالاها و خدمات در دو دوره محاسبه می شود. تغییر پایه مقایسه می تواند باعث شود تورم بیشتر یا کمتر محاسبه شود، پدیده ای که در آمارها «اثر پایه» نامیده می شود.

مهمترین نقش این اثر اصلی در محاسبه نرخ تورم به دلیل وزن دهی گروه های مختلف سبد تورمی است. افزایش قیمت همه کالاها بر تورم تاثیر می گذارد اما تاثیر آنها یکسان نیست. به عنوان مثال، افزایش قیمت مسکن و مسکن تاثیر بسیار بیشتری بر نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت کاغذ خواهد داشت.

یکی از اتفاقاتی که با تغییر سال پایه تورم رخ داد، تغییر ضریب سبدهای مختلف کالا و خدمات بود. به عنوان مثال کاهش سهم سبد حمل و نقل یا بهداشت و درمان یکی از این تغییرات است. یعنی تغییر ضریب سبد مهم که تاثیر زیادی در زندگی واقعی مردم دارد اما با کاهش ضریب در محاسبه تورم تاثیر کمتری بر آمار خواهد داشت.

رکوردی که شکسته شد اما اعلام نشد

با در نظر گرفتن این تغییرات، محاسبات بسیاری نشان می دهد که نرخ تورم در ابتدای سال جاری از رکورد 49.3 درصد در سال 1374 فراتر رفته و تنها تغییر سال پایه و ضریب سبدهای مختلف کالا و خدمات منجر به افزایش نرخ تورم شده است. این رقم در زیر نمایش داده می شود..

در واقع مشکل اینجاست که اگر سال پایه محاسبه تورم تغییر نمی کرد، اکنون باید شاهد اعداد بالاتر از 50 درصد به عنوان نرخ تورم در گزارش مرکز آمار باشیم.

اما سوال مهمتر این است که در روند کنونی، دولت چقدر می تواند به تاکتیک هایی مانند تغییر سال پایه برای نشان دادن نرخ تورم پشت رکورد تاریخی تکیه کند؟

در واقع نرخ تورم 45.8 درصدی که با تغییر سال مبنا برای محاسبه تورم به دست می آید تنها 4 درصد با رکورد تاریخی سال 1374 فاصله دارد.

بر اساس این آمار رسمی، رکورد تورم نقطه به نقطه در ماه های اسفند و فروردین روندی نیست که دورنمای مهار تورم وجود داشته باشد. اما مسئله مهمتر این است که پایین نگه داشتن تورم با توسل به ترفندهای آماری در نهایت بر وضعیت واقعی کشور و زندگی مردم اثر خواهد گذاشت. آیا می توان به جای بهبود واقعی کشور را با ترفندهای آماری اداره کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید