آیا تغییر نام استقلال برعکس شد؟

آیا تغییر نام استقلال برعکس شد؟

پس از این اتفاق صحبت هایی مبنی بر تغییر نام این باشگاه مطرح شد و حتی عبدالعلی علی عسکری، رئیس هلدینگ خلیج فارس در مصاحبه ای اعلام کرد که به زودی نام این باشگاه به «استقلال خلیج فارس» تغییر خواهد کرد. اما پس از بررسی های انجام شده این مشکل منتفی شد و این تیم باید با نام استقلال و پسوند تهران در مسابقات مختلفی شرکت کند.