آیا سفارت انگلیس در تهران تعطیل می شود؟

کاردار سفارت ایران در لندن در این توییت ادعای مطرح شده در گزارش یک نشریه صهیونیستی مستقر در لندن مبنی بر آمادگی تهران برای بستن سفارت انگلیس در تهران را تکذیب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید