احزاب و جبهه‌های قانونی فقط می‌توانند فهرست‌های انتخاباتی بدهند

سخنگوی کمیسیون ماده 10 حزب:

سخنگوی کمیته ماده 10 حزب تصریح کرد: تشکیل جبهه های شریان، جبهه قوی مردمی ایران، جبهه تحول آفرینان انقلاب، جبهه یاس و جبهه شورای وحدت به کمیته اطلاع رسانی شد و می توانند در این زمینه فعالیت کنند. یک سال و در سطح کشور طبق قانون احزاب و انتخابات.