اطلاعیه مهم در مورد وام فوری برای بازنشستگان

اطلاعیه مهم در مورد وام فوری برای بازنشستگان

«آرش رشادتمند» مدیر صندوق استان خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 7 هزار و 237 فقره وام پایه با کارمزد 4 درصد به مشترکان استان خوزستان پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: در مرحله پنجم بازپرداخت وام مورد نیاز 30 میلیون تومان به بازنشستگان کشوری، این وام به 1455 نفر از بازنشستگان و فعالان استان خوزستان پرداخت شده است.

رشادتمند در پایان گفت: همزمان با پرداخت مرحله پنجم وام ضروری، وام همپاد (پایان نامه های دانشجویی پشتیبان) نیز به مبلغ 6 میلیون تومان در مقطع کارشناسی ارشد به حساب 14 نفر واریز شد. مبلغ 8 میلیون تومان به حساب 5 مستمری بگیر دکتری تخصصی استان خوزستان واریز شد.