اظهار نظر عجیب یک بازیکن ایرانی درباره دوست سردار آزمون

در این مدت آزمون رابطه نزدیکی با دیبالا برقرار کرد و آنها هم در تمرین و هم در فضای مجازی رابطه گرمی با یکدیگر دارند. ستاره آرژانتینی زیر یکی از پست های سردار آزمون کامنت گذاشت و علی کولی زاده، دیگر ملی پوش ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان پاسخ جالب و عجیبی به او داد. گلی زاده خطاب به دیبالا نوشت: “بچه خوب”

اظهار نظر عجیب یک بازیکن ایرانی درباره دوست سردار آزمون