اقدامات ویژه دولت برای جلب رضایت مربیان

اقدامات ویژه دولت برای جلب رضایت مربیان

صندوق پس‌انداز فرهنگیان مؤسسه‌ای اقتصادی و خصوصی است که در سال ۱۳۷۴ به منظور بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان در دوران بازنشستگی با تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تأسیس شد.

ابوالکاسم طاهری، نماینده منتخب فرهنگیان استان سمنان با اشاره به اینکه اجرای فاز اول طرح ارزش املاک یکی از بهترین خبرها برای فرهنگیان است، گفت: پس از تلاش و پیگیری منتخبان و معلمان، دکتر نجف پورکردی مدیرعامل صندوق با صداقت و جدیت وارد عرصه شد. این کار عالی بود.

وی افزود: قطعا اراده متولیان امر به ویژه اعتماد رئیس اجرایی به دانشکده نقطه عطفی در تصمیم گیری بود و در آینده بهره گیری از رایزنی نمایندگان منتخب استان ها خواهد بود. در رشد صندوق بسیار موثر باشد.

طاهری درباره تأثیر طرح ارزش املاک بر حفظ خصوصی بودن صندوق اظهار داشت: یکی از نتایج بزرگ و اساسی اجرای ارزش املاک این است که این طرح باعث می شود اعضا از حقوق خود در صندوق آگاه شوند و مانع از تضعیف این صندوق شود. دولت و مجلس در آینده او دخالت نکنند.

وی تصریح کرد: یکپارچگی تیم مدیریتی صندوق که در اجرای طرح ارزش املاک شاهد بوده ایم، باعث افزایش اعتماد فرهنگیان به صندوق و تمایل به افزایش حق عضویت اعضا می شود.

فرهنگیان منتخب استان سمنان تاکید کردند: صادقانه باید بگویم اجرای طرح ارزش گذاری املاک بر اعتماد معلمان به صندوق تاثیر روانی مثبتی خواهد داشت و بستر این اعتماد ایجاد شده است.
طاهری در پایان گفت: برای اجرای بهتر این طرح بهتر است ارزیابی واقعی و تعیین قیمت ها با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود و مراقب بود که باعث ریزش سهام فرهنگیان نشود.