این زن شوهرش را کشت و با گوشت او غذا درست کرد!

این زن شوهرش را کشت و با گوشت او غذا درست کرد!

به گفته پلیس پاکستان، زنی برای رهایی از آزار شوهرش، او را کشت.

این زن به پلیس گفت: شوهرم می خواست به دختر 17 ساله ام تجاوز کند که او را کشتم. بر اساس این گزارش، متهم پس از حل کردن مقداری قرص خواب در فنجان چای همسرش، وی را بیهوش کرد و سپس با کمک برادرزاده هایش او را تکه تکه کرد.

راز کشف این قتل هولناک این بود که همسایگان این زن که از بوی بد خانه اش به پلیس شکایت کردند و پس از بررسی خانه این زن و مرد، پلیس توانست جسد یک قربانی را در کانتینر. همدستان این قاتل که برادرزاده های او هستند نیز به دستور پلیس پاکستان دستگیر شده اند.