این سرمربی با پرسپولیس به توافق رسید

این سرمربی با پرسپولیس به توافق رسید

یحیی گل محمدی که پس از استعفا و توافق با باشگاه پرسپولیس راهی امارات شد، امشب به تهران بازخواهد گشت.

وی در مذاکره با باشگاه پرسپولیس با در نظر گرفتن شرایط مالی و همچنین قرار گرفتن این باشگاه در روزهای نقل و انتقالات زمستانی با مدیران باشگاه پرسپولیس به توافق رسید تا در سه قسط طی ماه های بهمن و اسفند مطالبات خود را دریافت کند. امسال و اردیبهشت سال آینده

از مطالبات یحیی گل محمدی از پرسپولیس می توان به پول سال قبل که در قراردادش گزینه ای بود و همچنین مبلغ قرارداد نیم فصل امسال او اشاره کرد.