بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را اعلام کرد

وجوه بانکی در فروردین ماه 1403 بالغ بر 2407.0 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 479.9 هزار میلیارد ریال (معادل 24.9 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج


طبق آگهی بانک مرکزی، امکانات پرداختی بانک ها در فروردین ماه 1403 مبلغ 2407.0 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 479.9 هزار میلیارد ریال (معادل 24.9 درصد) افزایش داشته است. از مجموع وجوه پرداختی، مبلغ 2051.8 هزار ریال معادل 85.2 درصد به صاحبان مشاغل (قانونی و غیرقانونی) و 355.2 هزار ریال معادل 14.8 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) ​​اختصاص داشت.

لازم به توضیح است وجوه پرداخت در فروردین 1402 بالغ بر 1812.9 هزار میلیارد ریال بوده که با احتساب اصلاحات انجام شده توسط شبکه بانکی به 1927.1 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول اول هدف از دریافت وجوه پرداختی در بخش های اقتصادی در فروردین ماه 1403 را نشان می دهد. سهم وجوه پرداختی به صورت سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی در فروردین ماه 1403 بالغ بر 1641.8 هزار میلیارد ریال است که معادل 80.0 درصد از کل است. وجوه پرداختی به صاحبان مشاغل همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) بالغ بر 170.7 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 48.1 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) ​​است.

سهم ابزار پرداخت برای اطمینان از سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین 1403 معادل 653.2 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده تخصیص 39.8 درصد از منابع تخصیصی به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مجموع 1641.8 هزار میلیارد ریال) است. مشاهده می شود که از 733.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن معادل 89.1 درصد آن (مبلغ 653.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که نشان دهنده توجه و توجه است. اولویت‌بندی تامین منابع این بخش توسط بانک‌ها در سال 1403.

تسهیلات خرد (کمتر از 3000 میلیون ریال)

از مجموع وجوه پرداخت شده در مدت زمان تعیین شده، مبلغ 490.3 هزار میلیارد ریال معادل 20.4 درصد در قالب تسهیلات خرد تامین شد. همچنین مبلغ 32.3 هزار میلیارد ریال در قالب کارت اعتباری پرداخت شد که با احتساب این مبلغ، کل وجوه پرداخت خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) بالغ بر 522.6 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 21.4 درصد است. از مجموع ابزارهای پرداخت شامل شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی به صورت کارت اعتباری در بخش خانوار نیز پرداخت می شود، سهم خانوار از 14.8 درصد به 15.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی افزایش می یابد.

شایان ذکر است که در ادامه مسیر فعلی باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم نیز مد نظر قرار گیرد و همواره باید مراقب تقویت پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. بر این اساس افزایش توان مالی بانک ها با افزایش سرمایه و ارتقای کفایت سرمایه بانک ها، کاهش وجوه غیرجاری و بازگرداندن آن ها به مسیر صحیح اعطای وام به بانک ها، افزایش کارایی بانک ها در تامین امنیت ضروری است. سرمایه در گردش مولد، پرهیز از فشار مضاعف بر دارایی‌های بانک‌ها و تشویق شرکت‌های تولیدی به بازار سرمایه به‌عنوان ابزاری مهم برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی (خلاق) مورد توجه ویژه قرار گرفت.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها