بومی‌سازی دستگاه فرآوری مواد + فیلم

متخصصان یک شرکت دانش بنیان توانستند دانش فنی تولید دستگاه جابجایی مواد را به دست آورند.