بیانیه جوزپ بورل درباره مذاکرات لغو تحریم ها در وین

یک مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که مذاکرات برای احیای برجام به بن بست رسیده است.

  تعدادی از وزرای دولت درگیر بازی های خانوادگی هستند

دیدگاهتان را بنویسید