تحویل خودرو کاپرا به بورس کالا: قیمت و زمان تحویل

تحویل خودرو کاپرا به بورس کالا: قیمت و زمان تحویل

قیمت پایه این خودرو 8.490.000.000 ریال و درصد پیش پرداخت 100 درصد اصل مبلغ می باشد.

تاریخ تحویل خودروهای کاپرا 2 سفید 10 آگوست خواهد بود.

جزئیات عرضه بازار سهام Capra 2 White:

تعداد: 150 عدد
قیمت پایه: 8,490,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت: 100%
تاریخ انتشار: 10 ژوئن
تاریخ تحویل: 10 مرداد

  پیشنهادهایی از سراسر جهان برای ستاره لیگ برتر ایران

دیدگاهتان را بنویسید