تعجب مردم از حضور علی دایی در بهش زهرا/عکس

حضور چهره سرشناسی چون علی دایی در سالن تطهیر غیرمنتظره بود و باعث شد عزاداران برای دقایقی غم خود را به فراموشی بسپارند. انگار همه حاضران او را دیدند و برای لحظه ای غم از دست دادن عزیزانشان را فراموش کردند و به عمویش ابراز احساسات و ارادت کردند و سیاه پوش با او عکس گرفتند. با این حال، عمو بدون هیچ واکنش منفی، با حوصله به همه اجازه عکس گرفتن داد.

جملات مردم هنگام ملاقات ناگهانی با ستاره محبوبشان در نوع خود جالب بود و با زبان محاوره و ادبیات عمومی از علی دایی ابراز محبت و تشکر می کردند. حتی عده ای از چند صد متری با شنیدن خبر حضور دایی در سالن تطهیر، ماشین و همراهان خود را برای دقایقی رها کردند و برای ملاقات از نزدیک به محل رفتند.

نحوه برخورد مردم عادی با علی دایی نشان از محبوبیت این چهره ورزشی و غیرسیاسی در دل مردم جامعه دارد و از این نظر تقریبا با هیچ شخصیت دیگری قابل مقایسه نیست.

تعجب مردم از حضور علی دایی در بهش زهرا/عکس

(عکس) علی دایی در بهش زهرا مردم را غافلگیر کرد

(عکس) علی دایی در بهش زهرا مردم را غافلگیر کرد

(عکس) علی دایی در بهش زهرا مردم را غافلگیر کرد