تعداد شرکت کنندگان در طرح ارزشیابی معلم را دوباره تغییر دهید

تعداد شرکت کنندگان در طرح ارزشیابی معلم را دوباره تغییر دهید

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: یکی از رسالت های مهم ما تربیت فرزندان این کره خاکی با مفاهیم و مبانی اسلام است.

نوری در ادامه بر لزوم اجرای دقیق سند تحول بنیادین در کشور تاکید کرد و تاکید کرد: یکی از مولفه های اصلی اجرای سند، اجرای طرح طبقه بندی معلمان بود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای طرح رتبه بندی ارتقای کیفی نظام آموزشی، افزایش صلاحیت حرفه ای معلمان و ایجاد رقابت در نظام آموزشی است.

وی با بیان اینکه سقف اعتباری برای اجرای طرح رتبه بندی قطعی شده و اجرای آن نیز آغاز شده است، گفت: معلمان بازنشسته شهریور 1400 که مطالبه مردم کنگاور نیز بود مشمول خواهند شد. در این طرح

نوری در پایان به بیمه همکاران فرهنگی خود در کشور اشاره کرد و افزود: بیمه دانا طرف قرارداد وزارت آموزش و پرورش است که شاهد یک اتفاق بزرگ ملی در زمینه ارائه خدمات بیمه ای به وزارت آموزش و پرورش بوده است. . .

  هفته خوبی برای شیاطین سرخ با بازگشت دو مهاجم

دیدگاهتان را بنویسید