تقلیل موضوعات باقی‌مانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان

ابوالفضل عمویی در شرح دیدار امشب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور محمد اسلامی نایب رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با موضوع بررسی اقدامات اخیر این سازمان برگزار شد.

وی ادامه داد: اسلامی با تاکید بر اینکه در سازمان انرژی اتمی این هدف را دنبال می کنیم که مردم از دانش هسته ای در زندگی خود بهره ببرند، تصریح کرد: روند ساخت نیروگاه های هسته ای جدید از جمله بوشهر 2 و 3 بر اساس آن پیش می رود. طرح .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، تصریح کرد: اسلامی ابعاد کنفرانس بین المللی علوم و فناوری هسته ای را با 600 مقاله و ارائه در اصفهان تشریح کرد و گفت: این همایش که برای اولین بار بود برگزار شد. با حضور مهمانان خارجی از جمله رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، دانش هسته ای کشورمان در سطوح مربوطه ارائه شد.

عمویی تاکید کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی بیانیه مشترک با گروسی را مورد بحث و بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد که اساس تعامل ایران و آژانس NPT و پادمان ها است و موضوعات باقی مانده بین ما و آژانس به 2 نقطه کاهش یافته است.

وی بیان کرد: در ادامه این نشست اسلامی افزود که تاکید داریم آژانس در کار خود رویکرد تخصصی و فنی را دنبال کند و تحت تاثیر رویکردهای سیاسی قرار نگیرد.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه که آخرین جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم با سازمان نیرو بود، نمایندگان از تعامل سازنده این سازمان با این کمیته قدردانی کردند.