تیپ جذاب همسر بیرانوند با لباس بومی

همسر علیرضا بیرانوند با انتشار مطلبی که در آن لباس محلی به تن دارد، روز گلونی لرستان را جشن گرفت.