جریمه بی حجابی چقدر بود؟ / آخرین خبر ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب

جریمه بی حجابی چقدر بود؟  / آخرین خبر ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب

موسی غضنفرآبادی گفت: عمده کارها از جمله شناسایی و معرفی افراد محجبه بر اساس سیستم است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ایرادات مکرر شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف گفت: ایرادی که شورای نگهبان پیدا کرد این است که در برخی دستگاه ها یا محیط ها امکان پذیر است. و فضاهای این سامانه که در لایحه است، اگر مصوبه وجود نداشته باشد یا کار نکند، وظیفه پلیس در چنین شرایطی چیست؟

وی در گفت و گو با ایلنا ادامه داد: در لایحه گفتیم این افراد باید از طریق سامانه ها شناسایی شوند، می گویند ممکن است سامانه کار نکند یا در برخی مواقع فعال باشد یا دستگاه وجود نداشته باشد و در دسترس نباشد. همه. در چنین شرایطی وظیفه پلیس چیست؟

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که «رویکرد لایحه بیشتر قضایی است، انتظامی یا مالی»، گفت: فرق می‌کند، اصل این است که برای کسانی که می‌خواهند سازمان‌یافته کار کنند. آنها باید افراد مشهور یا برخی از جرایم خاص مانند کسانی که موتورسیکلت سوار می شوند، پلیس باید بلافاصله آنها را دستگیر کند.

وی تصریح کرد: اما کار اصلی اعم از شناسایی و ورود بر روی سامانه است یعنی تشخیص و جریمه از طریق دوربین انجام می شود.

غضنفرآبادی درباره میزان جریمه بی حجابی گفت: هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که لایحه را نهایی کرده اید و به شورای نگهبان ارسال کرده اید، چرا این تعداد هنوز قطعی نشده است، گفت: همین طور است، اجرای مفاد آن برای بعد است. همه می دانند که در لایحه معرفی شده چند جرم وجود دارد. من هم باید حسابی انجام دهم. بقیه داستان مربوط به حوزه اجرایی است.