جیب مستمری بگیران تا پایان ماه پر می شود؟

جیب مستمری بگیران تا پایان ماه پر می شود؟

وی تاکید می کند: علاوه بر افزایش دستمزد باید نسبت عادلانه ای برای همه مستمری بگیران از جمله حداقل دستمزدها اعمال شود. ضمناً مابه التفاوت فروردین و فروردین به همراه حقوق باید پرداخت شود.

به گفته براتی، تبلیغات علیه افزایش حقوق و مستمری غیرمنصفانه است: عضو اتاق بازرگانی که می گوید افزایش حداقل دستمزد تورم زا است، باید پاسخ دهد که چرا ده برابر حداقل حقوق می گیرم اما مشکلی ندارد. و تورم باعث می شود او اتفاق نیفتد؟!

این مستمری بگیر ادامه می دهد: آیا تنها زمانی تورم وجود دارد که حقوق 4 میلیون تنی من 6 میلیون یا 7 میلیون تن شود؟ حقوق مدیران و نمایندگان مجلس چقدر است; چرا هیچکس به حقوق های نجومی گروه ها و مشاغل خاص اعتراضی ندارد؟ چرا تعرفه پزشکان افزایش می یابد اما اعتراضی به تورم و ناعادلانه بودن آن ندارند؟!

انتقاد از حق درمان مستمری بگیران

براتی گفت: «برخی از مدیران برای اقدامات پزشکی ساده به خارج از کشور می روند، اما من به عنوان یک بازنشسته نمی توانم هزینه درمان در کشور یا بخش دولتی را بپردازم. من سال هاست که حق بیمه پرداخت می کنم اما امروز دفترچه بیمه ندارم. حتی با بیمه اضافی هم نمی توانم از پس هزینه های بالای دارو و درمان بر بیایم.

وی با بیان اینکه «همه کادوها برای ما بهتر است» ادامه می دهد: یک درصد همه چیز دارند و خریدشان از خارج است، اما مستمری بگیر حداقل دستمزد نمی تواند برای نوه هایش اسباب بازی های معمولی خانگی بخرد؛ افزایش حقوق ما. تورم زا است!

  دشمنان مردم ایران را زمین گیر کردیم / در هوا و زمین و دریا در مقابل دشمنان صف می ایستیم

براتی در پایان تاکید می کند: در این شرایط باید با در نظر گرفتن افزایش در شورای عالی کار و تناسب، تصمیمات افزایش حقوق بازنشستگان در اسرع وقت اتخاذ شود. البته با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، این افزایش ها دردی از ما هم دوا نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید