حضور قیماکی و برادر ناکام رئیسی در تالار وزارت کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در وزارت کشور، باسیم لاله در توییتی نوشت: برادر رئیسی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کرد اما به دلیل نداشتن شرایط اجازه ثبت نام و بدون حضور در سالن را نداشت. جایی که خبرنگاران مستقر هستند، وزارت کشور او رفت، اکثر خبرنگاران متوجه حضور او نشدند، هیچ یک از اعضای دولت یا خانواده علم الهادی همراه او نبودند.

حضور قیماکی و برادر ناکام رئیسی در تالار وزارت کشور