حقوق بازنشستگان با ارزشیابی معلمان چقدر افزایش می یابد؟

حقوق بازنشستگان با ارزشیابی معلمان چقدر افزایش می یابد؟

بر اساس آخرین اخبار، جزئیات افزایش حقوق با رتبه بندی معلمان بازنشسته، با توجه به محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین حقوق دو سال آخر کارمند، تاثیر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان بر حقوق و پاداش بازنشستگی به شرح زیر است:

با توجه به درج حساب رتبه بندی از تاریخ 31.06.1400، مستمری بگیران تا قبل از آن تاریخ هیچ مبلغ رتبه بندی دریافت نخواهند کرد.

تاثیر رتبه بندی بر حقوق مربیان و معلمان
بازنشستگان از اول مهر 1400 تا پایان بهمن ماه 1400 که معادل 90 درصد کارمندان برابر است، بر اساس قانون بودجه 1400 بر دستمزد خود تأثیر رتبه‌بندی خواهند داشت.

مستمری بگیران از پایان اسفند 1400 تنها یک چهارم میزان رتبه بندی ثبت شده در ارزیابی خود در زمان بازنشستگی را دریافت خواهند کرد.

بازنشستگان پایان شهریور 1401 نصف میزان رتبه بندی ثبت شده در ارزیابی خود را در زمان بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

بازنشستگان پایان شهریور 1402 مجموع امتیاز ثبت شده در زمان بازنشستگی در قضاوت خود را دریافت خواهند کرد.